Thủy ngân – công thức – Hg – chất lượng 99.99% – bình 34,5kg

3.000.000
2.800.000

  • Công thức Hg
  • Chất lượng 99.99%
  • Bình 34,5kg