VICHEMFLOC DC400©-chất trợ lắng,khử mầu cho quá trình kết lắng và khử mầu trong nghành dệt may, thực phẩm

Liên hệ để biết giá