SDIC viên clo khử trùng tan nhanh 2g dùng khử trùng khử khuẩn

Liên hệ để biết giá

SDIC là viên clo 2g dùng khử khuẩn khử trùng trong nước